ЗАКЛАД дошкільної освіти (ясла-садок) «КАЛИНКА»

Машівської селищної ради Полтавської області


Машівський ЗДО "Калинка" є закладом дошкільного виховання та навчання дітей віком від 2 років до 6(7) років, в складі якого функціонують 6 груп загального розвитку.
Заклад підпорядковується відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Машівської селищної ради – головному розпоряднику коштів місцевого бюджету.
ЗДО "Калинка" у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Основами законодавства України про охорону здоров’я, Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, зі змінами від 27 січня 2021 №86, Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом ЗДО "Калинка".
Головним напрямком роботи дошкільного закладу є: забезпечення державної політики щодо охорони життя та здоров'я дітей.
Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, розвитку, оздоровлення і виховання дітей, створення належних умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
- реалізація державної політики в галузі освіти;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, виховання свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей і задатків;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- формування у дітей гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- здійснення соціально – педагогічного патронату сім'ї;
- надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;

Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та Статутом.


Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Права та обов’язки працівників Машівського ЗДО "Калинка" визначаються його Статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними актами.


ЗДО "Калинка" розрахований на 140 місць.

Групи комплектуються за віковими ознаками.
У Машівському ЗДО "Калинка" функціонують 6 груп загального розвитку, безпосередня кількість яких щорічно встановлюється мережею груп на поточний навчальний рік;
Заклад працює за 10,5 годинним режимом перебування дітей.
Наповнюваність груп дітьми встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства, в залежності від вікової категорії дітей.


У нашому садочку панує щирість і любов до дітей, високий професіоналізм і гармонія. Тут дітям тепло і затишно.

Тут можна усе! Дружити, мріяти, міркувати, малювати, сміятися, любити, гратися, творити, радіти, жартувати, сумувати, фантазувати, помилятися...
Справді, можна усе, але за важливих умов: поважати інших так, як поважаєш себе. Допомагати один одному, радіти успіхам інших, бути добрим, уміти співчувати.
Наш колектив вважає, що діти - це паростки життя, і ми плекаємо їх з любов'ю.

Прийом дітей до Закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

свідоцтва про народження;
заяви батьків або осіб, що їх замнюють;
довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
медичної довідки встановленої форми про стан здоров’я дитини;
довідки про щеплення.

Під час прийому дитини до Закладу директор ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (до 75 днів).


Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи Закладу:

прийом дітей - з 07.00 до 8.30,

кінець робочого дня – о 17.30 годині.

Щоденний графік роботи груп на навчальний рік встановлюється Закладом за погодженням з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту.


Адреса закладу:

39400, вул.Незалежності,125-А, смт.Машівка
Полтавська обл., Машівській р-н,


ДИТСАДОЧОК

У "Калинку", як на свято

Поспішаємо щодень.
Тут чекає нас цікавий
Світ мандрівок і пісень.

Дитсадочок затишний наш,
Де панує доброта.
І казковий дивосвіт

Перед нами ожива.

Тут знайдем підтримку друга
В колі хлопців і дівчат.
Ми маленькі українці,
Покоління козачат.

Подивіться в оченята
У них світиться тепло.
Хай на голубій планеті
Верховодить скрізь добро.

Руденко Л.М.

Кiлькiсть переглядiв: 1054

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.