,=

,= Медичне обслуговування дітей у закладі здійснює Старша медична сестра

Таїсія Іванівна Боровик

Закінчила Полтавське Базове медичне училище за спеціальністю "Лікувальна справа", кваліфікація "Фельдшер", 2001 року.

З 2004 року працює в Машівському ЗДО "Калинка"

Медичне обслуговуванняв дошкільному закладі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 року №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»; Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу; Положення про ізолятор ДНЗ, враховуючи перелік оснащення медичного кабінету ДНЗ та перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення у медичному кабінеті закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затвердженими цим наказом.
Так як збереження здоров’я дошкільників є одним з пріоритетних завдань колективу, то в закладі створено всі належні умови для проведення медико-профілактичних та оздоровчих заходів. Обладнано окремий медичний кабінет.
,= В наявності ростомір, ваги, необхідні медичні препарати. Вся документація наявна, ведеться відповідно вимог. Укомплектовано аптечку долікарської допомоги та малу протипедикульозну аптечку. Порушень термінів використання медикаментів не виявлено.
Старша медична сестра Машівського ЗДО здійснює контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ЗДО, а також за фізкультурно-оздоровчою роботою, харчуванням, веде пропаганду здорового способу життя серед дітей, персоналу, батьків.
Санітарно-освітня робота проводиться з педагогами, молодшим обслуговуючим персоналом, батьками з використанням таких форм роботи:
 • консультації та лекції на теми: «Гігієна працівника», «Санітарний режим закладу», «Попередження інфекційних хвороб» та ін.;
 • заняття по санмінімуму та складання заліків ;
 • бесіди з батьками: «Про щеплення», «Загартовування дитини-дошкільника», «Збалансоване харчування», «Вітаміни для дитячого організму»;
 • випуск санбюлетенів: «Все про грип», «Обережно, гриби!», «Інфекційні хвороби», «Попередження дитячого травматизму»;
 • листівки-блискавки про заходи по попередженню інфекційних та вірусних захворювань.
З метою виявлення хронічних осередків інфекції і своєчасного оздоровлення дітей ведеться робота з організації систематичних поглиблених оглядів . Планові лікарські огляди проводяться чітко за графіком: у групах раннього віку один раз на місяць, у дошкільних – один раз у квартал. При проведенні планових оглядів присутній вихователь. Результати обстежень й оцінки стану здоров’я дитини обов’язково доводяться до відома батьків.
,= Один раз на рік проводиться поглиблений огляд дітей із залученням фахівців дитячої поліклініки. Діти старших груп проходять повну диспансеризацію навесні. Після детального огляду спеціалістами, дітей із виявленою патологією направляють в поліклініку, де батьки отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення дітей. В індивідуальних картах відзначається стан здоров’я і розвиток дитини, перенесені захворювання, щеплення.
Результатом цілеспрямованої медико-профілактичної роботи є зниження загальної захворюваності, зменшення пропусків однією дитиною через хворобу, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності в 1,2 рази, відсутність середньо-тяжких та тяжких випадків ГРВІ, дитячого травматизму, зменшення довготривалих хвороб у дітей. За п’ять років не було зареєстровано жодного випадку захворювання на туберкульоз, вірусний гепатит, кір. Фізичний розвиток дітей оцінено спеціалістами дитячої поліклініки як гармонійний.
Профілактичні щеплення проводяться згідно з наказом МОЗ України від 10.10.2011 року №595 «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, терміни розвитку поствакційних ускладнень та реакцій, форму подачі інформації про випадок побічної дії.
,= Профілактичні щеплення плануються, відповідно до віку дитини, на місяць та на рік. Звіти про захворюваність, проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передаються в дитячу поліклініку.
Планомірно проводяться антропометричні виміри і оцінка фізичного розвитку дітей. Сестри медичні один раз на рік визначають гостроту зору дітей. Для профілактики порушень зору вихователі розсаджують дітей за рекомендаціями лікаря та ведуть карти розсаджування. Розклад занять дошкільного навчального закладу складений з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. З метою запобігання відхилень зору після кожного заняття з аплікації, малювання, ліплення тощо, протягом 2-3 хвилин діти дивляться вдалечінь.
Огляд дітей на педикульоз щоденно проводять вихователі. Контроль здійснює старша медична сестра. Випадків педикульозу за останні п’ять років не зареєстровано.
 Калинка З метою загартування дитячого організму використовуються природні фактори: повітря, сонце, вода. Цьому сприяють прогулянки на свіжому повітрі, повітряні ванни в русі, сонячні ванни та водні процедури. В організації загартування вихователі і весь персонал закладу дотримуються таких вимог:
 • комплексне використання всіх природних факторів,
 • індивідуальний підхід при виборі методів загартування,
 • поступовість при збільшенні сили загартовуючого фактору,
 • систематичність і послідовність,
 • врахування емоційного стану дитини на момент проведення загартовуючи процедур.
Систематично складається план загартування дітей на рік для кожної вікової групи. Всі діти, які відвідують заклад, підлягають загартуванню згідно розробок методичної ради. Зокрема ми використовуємо:
 • ходьба по вологій, ребристій, з природного матеріалу доріжці босоніж,
 • обливання рук до ліктів водою з-під крана,
 • ходіння босоніж влітку по траві, піску,
 • гімнастика пробудження,
 • коригувальна гімнастика та ін.,
 • фіто чаї та оздоровчі напої.
На кожну дитину в закладі складено листки здоров’я, які допомагають педагогічному та медичному персоналу здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини у зміцненні стану здоров’я .
,= Медичний працівник закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагують здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає стенд « Медичний вісник», "Поради лікаря",листки здоров’я на кожну вікову групу, сан бюлетені, спільні з батьками спортивні розваги.
Старша медична сестра здійснює контроль за гігієнічним станом місць проведення фізкультурних заходів, інвентаря, а також за всією фізкультурно-оздоровчою роботою з дітьми. Спільний медико-педагогічний контроль здійснюється сестрою медичною БоровикТ.І, вихователем-методистом Руденко С.В. Сестра медична робить пульсометрію, виводить криву навантаження, підраховує моторну щільність заняття з фізкультури. Результати медико-педагогічного контролю заносяться до журналу «Медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання дітей в ЗДО».
,= Систематично, в типовому порядку та за епідпоказниками, санітарний стан дошкільного закладу контролюється СЕС з записами в санітарному журналі. Адміністративних і дисциплінарних покарань з боку СЕС за останні 5 років не зареєстровано.
Велику увагу колектив приділяє формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначається тим, що поєднується тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Кожну дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, сестра медична, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

Режим харчування дитини вдома

,= Меню домашнього харчування має бути збалансованим та містити достатню кількістю білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, що сповна забезпечують енергетичні витрати дитячого організму.Подбайте про те, щоб посуд, з якого їсть дитина, завжди був чисто вимитим, їжа свіжою, щойно приготованою. Якщо дитина харчується у дитячому садку, відкоригуйте режим харчування вдома, врахувавши поживну цінність їжі, що подається у дошкільному закладі, та години прийому їжі.
Привчайте дитину:перед прийомом їжі обов’язково мити руки з милом, витирати їх індивідуальним рушником;,=
самостійно сідати на стілець та підсовувати його до столу;
під час прийому їжі охайно вживати тверду їжу;
відламувати хліб маленькими шматочками, заїдати його з рідкою їжею (суп, борщ тощо);
самостійно їсти ложкою з тарілки, пити з чашки;
не обливатись;
після прийому їжі користуватися серветкою, вставати зі стільця.
Навчайте малюка підтримувати чистоту навколо себе, бути охайним,пояснюйте йому, що і як треба робити.

Новий рік у дитячому садочку Калинка, Машівський ДНЗ Калинка,= ,=

Новий рік у дитячому садочку Калинка, Машівський ДНЗ Калинка

ОСОБИСТА ГІГІЄНА ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

,= У людини ставлення до власного здоров'я формується з дитинства. Велике значення у збереженні та зміцненні здоров'я дитини має гігієнічне навчання та виховання. Це – обов’язок батьків.
Особиста гігієна - це догляд за своїм тілом та дотримання його в чистоті. Шкіра захищає тіло людини від хвороб. Коли дитина бігає, стрибає, їй стає жарко і на шкірі з'являються крапельки поту. Крім того, на шкірі є тонкий шар жиру, так званого шкірного сала. Якщо шкіру довго не мити, на ній накопичуються жир і піт, де і затримуються частки пилу. Так, шкіра стає брудною, грубою і перестає захищати тіло.
Щоранку діти повинні вмиватися: мити обличчя, руки, шию, вуха. Також необхідно робити це після прогулянок та увечері. Для процедури вмивання варто заздалегідь приготувати рушник і мило, за відсутності крана з водопровідною водою – кувшин або таз. Рушник слід вішати на гачок, а не накидати собі на шию чи плечі, бо на нього під час умивання потраплятимуть бризки води і він буде мокрим і брудним.
,= Умиватися краще роздягненим до поясу або в трусиках та майці. Спочатку варто гарно вимити руки з милом під струменем води, але в жодному випадку не мити руки в ємності. Руки слід намилювати один-два рази з обох боків та між пальцями, потім добре змити мильну піну та перевірити чистоту нігтів. І лише тоді, уже чистими руками, мити обличчя, вуха та шию. Після вмивання необхідно витертися насухо чистим, сухим рушником, який в кожної дитини має бути особистим. Якщо дитина добре вмивалася, то рушник залишатиметься чистим.
Починаючи з чотирьох років, дитина має навчитися самостійно мити обличчя, вуха, верхню частину грудей і руки до ліктів, а з 5-7 – річного віку обтиратися до поясу. Варто допомогти дитині після вмивання гарно розтертися рушником до відчуття приємної теплоти.
Перед сном обов’язковим є миття ніг, тому що на них дуже сильно потіє шкіра і накопичується бруд. Якщо не мити ноги щодня, носити брудні шкарпетки, панчохи, то це все сприяє появі попрілостей та натирань, а також може призвести до виникнення грибкових захворювань. Після миття ноги необхідно ретельно витерти рушником, який спеціально призначений для цієї процедури.
 Калинка Неоціненне значення має вечірній душ. Так, водні процедури ввечері мають не лише гігієнічне значення, але й сприяють загартуванню, добре впливають на нервову систему та сприяють швидкому засипанню.
Рекомендується старанно мити волосся, тому що на ньому накопичується багато шкірного жиру, бруду і пилу. Обов’язковою є гігієна нігтів на пальцях рук і ніг. Під довгими нігтями, зазвичай, накопичується бруд і видалити його важко, тому раз на тиждень нігті необхідно акуратно підрізати. В жодному випадку не можна гризти нігті!
Особливої уваги вимагають руки та їх чистота. Дитині мають пояснити, що руками вона тримає різні предмети: олівці, ручки, книжки, зошити, м'ячі, іграшки; гладить тварин, торкається різних предметів (ручок, ланцюгів, гачків та інших предметів) у туалетних кімнатах. Бруд, часто невидимий, що знаходиться на цих предметах, залишається на пальцях. Якщо брати немитими руками продукти харчування, то бруд потрапляє спочатку до рота, а потім до організму. Тому необхідно мити руки перед їжею, після відвідування туалетної кімнати, після будь-якої іншої діяльності (прибирання кімнати, роботи на присадибній ділянці, гри з тваринами і тому подібне) та перед сном.
Дитина має стежити за чистотою зубів і доглядати їх, оскільки стан зубів впливає на здоров'я, настрій, міміку і поведінку людини. Дуже важливо своєчасно розпочати догляд за порожниною рота і зубами дитини. Дитина має чистити зуби вранці і ввечері перед сном.
Із раннього віку необхідно привчати дитину користуватися носовою хустинкою. Варто пояснити, що під час кашлю чи чхання з носоглотки виділяється велика кількість мікробів і, якщо не користуватися носовою хустинкою, то разом з бризками відбувається зараження оточуючих. Дитина повинна мати окрему хустинку для носа і окрему хустинку для очей (особливо під час захворювання), щоб уникнути потрапляння інфекції з носа до очей і навпаки.
Хустинки мають бути завжди чистими. Змінювати їх необхідно щодня, навіть якщо вони не були використані. Витирати рот, обличчя, перев'язувати подряпину необхідно лише чистою хустинкою.

Кiлькiсть переглядiв: 3748

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.